Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kutnie
- SZKOŁA DLA MŁODZIEŻY - SZKOŁA DLA DOROSŁYCH -

Asystent osoby niepełnosprawnej

Główne zadania i wykonywane czynności

  • Współorganizuje i wdraża program rehabilitacyjny.
  • Wspiera osobę niepełnosprawną w wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych.
  • Motywuje i aktywizuje osobę niepełnosprawną w celu jej usamodzielnienia.
  • Wspiera emocjonalnie w sytuacjach trudnych.