Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kutnie
- SZKOŁA DLA MŁODZIEŻY - SZKOŁA DLA DOROSŁYCH -

Grudzień

         

 

Na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości młodzież ma możliwość zapoznania się z obsługą kasy fiskalnej, programem handlowo-magazynowym ,,Subiekt Gt”, które wykorzystuje się w obsłudze klientów w punktach sprzedaży towarów i zakładach usługowych, np. zakładzie fryzjerskim czy mechanicznym. Zajęcia są prowadzone aktywizującymi metodami nauczania z wykorzystaniem  urządzeń multimedialnych i  zasobów internetowych.