Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kutnie
- SZKOŁA DLA MŁODZIEŻY - SZKOŁA DLA DOROSŁYCH -

Kierowca mechanik

UWAGA:

Konto i adres email zdz.kosciuszki@gmail.com nie jest adresem szkoły!!! To adres TYLKO dla przedmiotu PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN.

Proszę nie wysyłajcie prac z innych przedmiotów (biologia, geografia i inne) na ten adres.