Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kutnie
- SZKOŁA DLA MŁODZIEŻY - SZKOŁA DLA DOROSŁYCH -

Murarz-tynkarz

Główne zadania i wykonywane czynności

 • Przygotowuje zaprawy murarskie.
 • Wykonuje z różnych materiałów mury pełne lub z otworami okiennymi i drzwiowymi, kanałami dymowymi i wentylacyjnymi, o różnej grubości.
 • Wykonuje luki i sklepienia, mury zbrojone, nadproża płaskie i stropy Kleina, gzymsy, attyki, kominy itd.
 • Osadza stolarkę okienną i drzwiową oraz elementy ślusarki budowlanej
 • Montuje i demontuje rusztowania do robot murarskich.
 • Wykonuje remonty i rozbiórki konstrukcji murowych.
 • Przygotowuje różne podłoża pod wykonanie tynku.
 • Przygotowuje zaprawy tynkarskie.
 • Osadza w tynku narożniki ścienne i kratki wentylacyjne.
 • Naprawia istniejące tynki.
 • Ocenia przydatność materiałów do wykonania robót murarskich.