Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kutnie
- SZKOŁA DLA MŁODZIEŻY - SZKOŁA DLA DOROSŁYCH -

Krawiec

CELE KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH

KRAWIEC

Absolwent  w zawodzie KRAWIEC potrafi:

  • Odczytać rysunek modelowy
  • Wykonać rysunek modelowy
  • Dobrać materiały odzieżowe i dodatki krawieckie do podstawowych wyrobów odzieżowych
  • Wykonać kolejne etapy procesu wytwarzania  podstawowych wyrobów odzieżowych