Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kutnie
- SZKOŁA DLA MŁODZIEŻY - SZKOŁA DLA DOROSŁYCH -

Opiekun medyczny

Główne zadania i wykonywane czynności

  • Identyfikuje potrzeby osoby niesamodzielnej lub chorej i reaguje na nie.
  • Planuje, organizuje i przeprowadza czynności higieniczne i pielęgnacyjne.
  • Wspiera pacjenta w zaspokajaniu potrzeb związanych z odżywianiem, wydalaniem.
  • Pomaga pacjentowi w użytkowaniu sprzętu rehabilitacyjnego, utrzymaniu aktywności ruchowej, zmianie pozycji.
  • Edukuje w zakresie utrzymywania higieny i czynności pielęgnacyjnych.