Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kutnie
- SZKOŁA DLA MŁODZIEŻY - SZKOŁA DLA DOROSŁYCH -

Opiekunka środowiskowa

CELE KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH

Opiekunka środowiskowa

Opiekunka środowiskowa (organizowanie opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej; sprawowanie opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej; pomaganie osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia; motywowanie osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej)