Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kutnie
- SZKOŁA DLA MŁODZIEŻY - SZKOŁA DLA DOROSŁYCH -

Ślusarz

CELE KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH

ŚLUSARZ

Absolwent  w zawodzie ŚLUSARZ   potrafi:

  • Dobrać materiały do wykonywanych prac ślusarskich
  • Wykonać prace z zakresu obróbki ręcznej
  • Wykonać podstawowe operacje obróbki mechanicznej skrawaniem, obróbki plastycznej, spajania i klejenia
  • Wykonać operacje montażowe i demontażowe maszyn, urządzeń oraz mechanizmów
  • Wykonać pomiary warsztatowe
  • Rozróżniać materiały eksploatacyjne
  • Kontrolować jakość wykonanych prac
  • Wykonać rozliczenie kosztów wyrobów i usług