Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kutnie
- SZKOŁA DLA MŁODZIEŻY - SZKOŁA DLA DOROSŁYCH -

Szkoła dla Dorosłych

OFERTA SZKÓŁ ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE
CENTRUM KSZTAŁCENIA W KUTNIE
ul. Kościuszki 10, tel. 24 355 38 26
e-mail: szkola@zdz-kutno.pl


SZKOŁY DLA DOROSŁYCH


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH – 4 lata nauki / forma  zaoczna


SZKOŁA POLICEALNA

  • Technik usług kosmetycznych – 2 lata
  • Technik administracji - 2 lata
  • Opiekun w domu pomocy społecznej – 2 lata
  • Opiekun osoby starszej – 2 lata
  • Opiekun medyczny - 1 rok
  • Technik ochrony fizycznej osób i mienia – 2 lata
  • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 1,5 roku
  • Opiekunka środowiskowa – 1 rok
  • Florysta – 1 rok