Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kutnie
- SZKOŁA DLA MŁODZIEŻY - SZKOŁA DLA DOROSŁYCH -

Technik administracji

Główne zadania i wykonywane czynności

  • Obsługuje interesantów.
  • Sporządza dokumentację zgodnie z przepisami prawa.
  • Sporządza analizy i sprawozdania dotyczące finansów publicznych.
  • Prowadzi postępowanie administracyjne.