Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kutnie
- SZKOŁA DLA MŁODZIEŻY - SZKOŁA DLA DOROSŁYCH -

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

CELE KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (ocenianie stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy; rozwiązywanie bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy; współuczestniczenie w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych; organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy)