Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kutnie
- SZKOŁA DLA MŁODZIEŻY - SZKOŁA DLA DOROSŁYCH -

Technik informatyk

CELE KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH

Technik informatyk

Technik informatyk (montowanie oraz eksploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych; projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie tymi sieciami; projektowanie baz danych i administrowanie bazami danych; tworzenie stron www i aplikacji internetowych, administrowanie tymi stronami i aplikacjami)