Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kutnie
- SZKOŁA DLA MŁODZIEŻY - SZKOŁA DLA DOROSŁYCH -

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

CELE KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Technik ochrony fizycznej osób i mienia (organizowanie i realizowanie ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego; organizowanie i realizowanie ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie; organizowanie i realizowanie ochrony wartości pieniężnych; organizowanie i realizowanie zabezpieczenia imprez masowych)