Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kutnie
- SZKOŁA DLA MŁODZIEŻY - SZKOŁA DLA DOROSŁYCH -

Listopad

         

 

W ramach zajęć psychologiczno- pedagogicznych została przeprowadziłam tematykę związaną z poznaniem samego siebie, dostrzeganiu różnic indywidualnych miedzy ludźmi, cech osobowości ,temperamentu, poczuciu własnej wartości i autoprezentacji. Uczniowie zdobyli również wiedzę i umiejętności dotyczącą emocji, rozpoznawaniu ich, nazywaniu uczuć, których doświadczamy i jakie mogą doświadczać inni. Uczestnicy zapoznali się z tematyką agresji i przemocy potrafią ją rozróżnić i wiedzą radzić sobie w sytuacjach trudnych. Na zajęciach została tez poruszona tematyka tradycji i zwyczajów obowiązujących w naszym kraju i różnic pomiędzy innymi narodami i ludzkiej mentalności.