Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kutnie
- SZKOŁA DLA MŁODZIEŻY - SZKOŁA DLA DOROSŁYCH -

Technik handlowiec

CELE KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH

Technik handlowiec

Technik handlowiec (organizowanie prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży; wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży; prowadzenie działań reklamowych i marketingowych; organizowanie i prowadzenie działalności handlowej; zarządzanie działalnością handlową przedsiębiorstwa)