Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kutnie
- SZKOŁA DLA MŁODZIEŻY - SZKOŁA DLA DOROSŁYCH -

Zadanie 5

Zadanie 5

TEST

Przeczytaj uważnie pytania zawarte w teście i udziel odpowiedzi.
Poprawne odpowiedzi na pytania mogą zawierać: jedną lub wiele odpowiedzi.
Udzielamy odpowiedzi także wybierając je z rozwijanej listy.

TEST ZAPISUJE SIĘ SAMOCZYNNIE

ALe gdyby nie :) to odpowiedź odeślij na adres:

PAMIETAJ! Podaj nr w dzienniku oraz podpisz się imieniem i nazwiskiem