Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kutnie
- SZKOŁA DLA MŁODZIEŻY - SZKOŁA DLA DOROSŁYCH -

Sprzedawca

CELE KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH

SPRZEDAWCA

Absolwent  w zawodzie SPRZEDAWCA potrafi:

  • Przyjmować i przechowywać towary
  • Przygotować towary do sprzedaży
  • Eksponować towary, dbać o estetykę sklepu
  • Stosować nowoczesne formy sprzedaży
  • Prowadzić właściwą rozmowę sprzedażową
  • Prowadzić dokumentację sprzedażowąsprawnie dokonywać obliczeń rozrachunkowych
  • Obsługiwać urządzenia i sprzęt techniczny stosowany w nowoczesnych sklepach
  • Obsługiwać komputer i korzystać z programów użytkowych