Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kutnie
- SZKOŁA DLA MŁODZIEŻY - SZKOŁA DLA DOROSŁYCH -

Zadanie 1

Zadanie 1

Uzupełnienie rysunków.

Po analizie materiałów dotyczących połączeń gwintowych uzupełnij brakujące elementy na dołączonych rysunkach.
Na rysunku:

  1. gw-z01 przykład 1 - gwint na całej długości pręta; przykład 2 - gwint na około połowie widocznego fragmentu pręta
  2. gw-z02 przykład 1 - gwint na całej długości otworu; przykład 2 - gwint na około połowie głębokości otworu
  3. gw-z03 gwint na całej długości
  4. gw-z04 dowolnie - zobacz jak to zrobić
Odpowiedź odeślij na adres:
PAMIETAJ! Podaj nr w dzienniku oraz podpisz się imieniem i nazwiskiem