Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kutnie
- AKTUALNOŚĆI-

Dodał: Adam Data: 18/01/2024 - 12:44:28
Szkoła dla młodzieży

Rekrutacja do Projektu Erasmus + dla szkół z akredytacją

(sektor: kształcenie i szkolenie zawodowe,

akcja 1: mobilność uczniów i kadry) realizowany w szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Nr Projektu: 2023-1-PL01-KA121-VET-000123085

 

 

W dniach  15.01.2024 – 26.01.2024 odbędzie się rekrutacja na mobilność w ramach projektu Erasmus+ realizowanego przez Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu uczniowie wezmą udział w dwutygodniowych stażach zagranicznych w Hiszpanii (planowany termin wyjazdu 27.04.2024 – 11.05.2024). Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Obecna rekrutacja skierowana jest do uczniów Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego   w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie kształcących się w zawodzie technik usług fryzjerskich. Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają największą liczbę punktów. Szczegółowe kryteria zostały przedstawione w Regulaminie rekrutacji, stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w procesie rekrutacji należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji, wypełnić formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1 do regulaminu) i złożyć w sekretariacie szkoły. Ostateczny termin złożenia formularzy upływa 26 stycznia 2024. Po tym terminie uczniowie zostaną powiadomieni o terminie  indywidualnej rozmowy kandydata z komisją rekrutacyjną dotycząca motywacji i oczekiwań związanych z mobilnością.

 

Załączniki:

  1. Regulamin rekrutacji
  2. Formularz zgłoszeniowy