Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kutnie
- SZKOŁA DLA MŁODZIEŻY - SZKOŁA DLA DOROSŁYCH -

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Technik robót wykończeniowych w budownictwie realizuje zadania zawodowe związane z wykonawstwem oraz nadzorowaniem i koordynowaniem wykańczania obiektów infrastruktury przemysłowej, usługowej, mieszkaniowej. Należą do nich np.:wykańczanie robót murarskich, montaż suchej zabudowy (wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych, kładzenie tynków, wykonywanie okładzin ściennych), roboty malarsko - tapeciarskie oraz roboty posadzkarskie i okładzinowe, z wykorzystaniem tworzysz sztucznych, płytek ceramicznych, deszczułek podłogowych, płyt mozaikowych, paneli itd. Ponadto dokonuje przedmiaru robót opracowując zapotrzebowanie  materiałowe oraz rozlicza koszty ich wykonania.

Możliwość zatrudnienia w:

* przedsiębiortwach budowlanych

* firmach remontowo - wykończeniowych

* biurach projektowych

* urzędach administracji państwowej i samorządowej

* nadzorze budowlanym

Absolwent może również prowadzić własną działalność gospodarczą.