Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kutnie
- SZKOŁA DLA MŁODZIEŻY - SZKOŁA DLA DOROSŁYCH -

Zadanie 9

Zadanie 9

Pozyskiwanie informacji na temat wału na podstawie rysunku.

Opisz jak największą liczba informacji wał przedstawiony na rysunku:

- rys. 9a pierwsze 4 osoby z listy w dzienniku (1, 2, 3, 4,)
- rys. 9b kolejne cztery osoby tj. nr 5, 6, 7, 8
- rys. 9c pozostałe osoby od nr 9 ...o anali

nr
   w dzienniku   
nr
   rysunku  
podgląd
1
2
3
4
rys.9a rys. 9a
5
6
7
8
rys.9b rus. 9b
9
10
11
12
13
rys.9c rys. 9c
Kliknij prawym przyciskiem myszki i wybierz pokaż obraz, aby powiększyć rysunek!
 
Odpowiedź odeślij na adres:
PAMIETAJ! Podaj nr w dzienniku oraz podpisz się imieniem i nazwiskiem