Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kutnie
- SZKOŁA DLA MŁODZIEŻY - SZKOŁA DLA DOROSŁYCH -

Zapytanie ofertowe

         

 

Zapytanie ofertowe  z dnia 08.09.2014 i 29.09.2014
dotyczące wyboru doradcy zawodowego  do przeprowadzenia indywidualnych zajęć
z doradztwa edukacyjno – zawodowego
w ramach projektu „Lepsze kształcenie – lepsza przyszłość”

 

Dokumenty do pobrania

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Portal Funduszy Europejskich www.efs.gov.pl