Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kutnie
- SZKOŁA DLA MŁODZIEŻY - SZKOŁA DLA DOROSŁYCH -

Zadanie 2

Zadanie 2

Odpowiedz na pytanie.

Co oznacza zapis:
M20x1,5
Odpowiedź odeślij na adres:
PAMIETAJ! Podaj nr w dzienniku oraz podpisz się imieniem i nazwiskiem