Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kutnie
- SZKOŁA DLA MŁODZIEŻY - SZKOŁA DLA DOROSŁYCH -

Ogłoszenie o naborze

         

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie:

 1. zajęć psychologiczno – pedagogicznych
 2. zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego
 3. zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki
 4. zajęć dydaktyczno – wyrównawczych  konstrukcji maszyn
 5. zajęć z branżowego języka angielskiego
 6. zajęć z podstaw przedsiębiorczości
 7. kursu tworzenia koków, upięć i warkoczy
 8. kursu kosmetycznego

dla uczestników projektu ”Lepsze kształcenie - lepsza przyszłość”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.    

Oferty należy złożyć w formie pisemnej na wzorach według załączników do biura projektu w Kutnie przy ul. Jagiełły 2 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres ckkutno@zdz.edu.pl do dnia 22.09.2014 do godz. 15.00.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Rozeznanie cenowe – zajęcia psychologiczno – pedagogiczne

Załączniki

 1. Rozeznanie cenowe – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego

Załączniki

 1. Rozeznanie cenowe – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

Załączniki

 1. Rozeznanie cenowe – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z konstrukcji maszyn

Załączniki

 1. Rozeznanie cenowe – zajęcia z branżowego języka angielskiego

Załączniki

 1. Rozeznanie cenowe – zajęcia z podstaw przedsiębiorczości

Załączniki

 1. Rozeznanie cenowe – kurs tworzenia koków, upięć i warkoczy

Załączniki

 1. Rozeznanie cenowe – kurs kosmetyczny

Załączniki