Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kutnie
- SZKOŁA DLA MŁODZIEŻY - SZKOŁA DLA DOROSŁYCH -

Luty

         

 

W ramach projektu uczniowie klasy II w zawodzie operator obrabiarek skrawających uzupełniają i poszerzają swoje wiadomości z zakresu przygotowania procesu produkcji. Na dodatkowych zajęciach wykonują dokumentację technologiczną w postaci rysunków technicznych wykonywanych na podstawie pomiarów warsztatowych. Umiejętność odpowiedniego wyboru i właściwego zastosowania narzędzi pomiarowych takich jak płytki wzorcowe, suwmiarka i mikrometr to podstawowe czynności w ramach wykonywanych operacji zawodowych. Dodatkowo wprowadzamy  elementy komputerowego wspomagania projektowania na bazie programów komputerowych CAD/CAM w dwu i trój wymiarze, doskonaląc jednocześnie umiejętności czytania rysunku technicznego.