Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kutnie
- SZKOŁA DLA MŁODZIEŻY - SZKOŁA DLA DOROSŁYCH -

Październik

         

 

W październiku odbyły się pierwsze spotkania z młodzieżą biorącą udział w projekcie współfinansowanym z EFS "Lepsze kształcenie - lepsza przyszłość". W ramach spotkania zapoznano uczniów z planem pracy na rok szkolny oraz przeprowadzono analizę potrzeb i oczekiwań uczniów w aspekcie edukacyjnym oraz zawodowym.