Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kutnie
- SZKOŁA DLA MŁODZIEŻY - SZKOŁA DLA DOROSŁYCH -

Technologia i techniki wytwarzania

Istniejąca sytuacją zagrożenia epidemicznego, oraz brak perspektyw i jasno określonych terminów jej końca, zmusza nas do zmiany sposobu kształcenia. Modyfikacji muszą ulec zamierzone plany, programy oraz tok zajęć, a także sposób podejścia do sposobów pozyskiwania informacji i je przekazywania.

Podczas realizacji podstawy programowej skupimy się na zagadnieniach:

 • wdrażania i doskonalenia umiejętności komunikacji zdalnej,
 • poszerzenia wiedzy na temat sposobów wykorzystania dostępnego sprzętu.

Wszystko na miarę naszych zdolności, wiedzy i możliwości technicznych (w szerokim tego słowa znaczeniu tj. możliwości czasowych, dostępności do sprzętu i łączy transmisyjnych itp.).

 Mam tu na uwadze efekty kształcenia z podstawy programowej dla wszystkich zawodów takich jak:

 1. BHP – organizacje stanowiska pracy (w tym przy komputerze).
 2. PDG – obsługę urządzeń biurowych oraz stosowanie programów komputerowych, planowania i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań.
 3. JOZ – korzystanie z obcojęzycznych źródeł informacji.

A w szczególności na skupienie się na kompetencjach personalnych i społecznych [KPS]:

 1. przestrzeganiu zasad kultury i etyki;
 2. kreatywności i konsekwencji w realizacji zadań;
 3. planowaniu działań i zarządzaniem czasem;
 4. przewidywaniem skutków podejmowanych działań;
 5. ponoszeniem odpowiedzialności za podejmowane działania;
 6. otwartości na zmiany;
 7. komunikatywnością;
 8. współpracą w zespole.

W związku z powyższym tylko obopólna współpraca i przede wszystkim chęć jej podjęcia myślę, że przyniesie Nam korzyści i doprowadzi szczęśliwie do efektu końcowego jakim będzie koniec roku i stuprocentowa promocja.

 

TECHNIKI WYTWARZANIA

TECHNOLOGIA

Klasa druga branżowej szkoły 1 stopnia - operator obrabiarek skrawających:

 1. Bezpośredni kontakt jak dotychczas poprzez grupę na komunikatorze „Messenger” (komunikaty i wymiana krótkich informacji)
 2. Praca na stworzonej platformie „Classroom” w usłudze firmy Google poprzez utworzone dla Was konta email.

 

Prowadzący Jerzy Szwarc