Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kutnie
- SZKOŁA DLA MŁODZIEŻY - SZKOŁA DLA DOROSŁYCH -

Zadanie 4

Zadanie 4

Uproszczenia rysunkowe

Przedstaw w postaci szkicu połączenie przedstawione na rys. gw-z05.
Rozwiązaniem może być wykonane zdjęcie szkicu sporządzonego na kartce.

 
Odpowiedź odeślij na adres:

PAMIETAJ! Podaj nr w dzienniku oraz podpisz się imieniem i nazwiskiem