Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kutnie
- SZKOŁA DLA MŁODZIEŻY - SZKOŁA DLA DOROSŁYCH -

Zadanie 6

Zadanie 6

Wykonanie gwintów

Opisz, krótko w kilku punktach sposób ręcznego wykonania gwintu:
  1. ZEWNĘTRZNEGO - grupa osób z nieparzystymi numerami w dzienniku (1, 3, 5, ... itd.)
  2. WEWNĘTRZNEGO - grupa osób z parzystymi numerami w dzienniku (2, 4, 6, ...).
 
Odpowiedź odeślij na adres:

PAMIETAJ! Podaj nr w dzienniku oraz podpisz się imieniem i nazwiskiem