Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kutnie
- SZKOŁA DLA MŁODZIEŻY - SZKOŁA DLA DOROSŁYCH -

Zadanie 7

Zadanie 7

Wykonanie szkicu wału wg wytycznych.

Naszkicuj wał zgodnie w poniższymi wytycznymi:

- minimun 4 czopy,
- jeden rowek pod pierścień SEGERA
- jeden rowek pod wpust czółenkowy
- na jednym z końcowych czopów gwint.

WYKONAJ SKAN LUB ZRÓB ZDJĘCIE

Odpowiedź odeślij na adres:
PAMIETAJ! Podaj nr w dzienniku oraz podpisz się imieniem i nazwiskiem