Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kutnie
- SZKOŁA DLA MŁODZIEŻY - SZKOŁA DLA DOROSŁYCH -

Podstawy konstrukcji maszyn

29.05.2020

Nowe tematy (zadanie 12)- patrz tabela "Harmonogram zajęć". Proszę o nadsyłanie zaległych prac.

22.05.2020

Dokonaj przeglądu stron podanych w linkach. Zwróć uwagwę na podstawowe elementy i parametry łożyska tocznego.

Proszę o nadsyłanie zaległych prac. Nowe tematy - patrz tabela "Harmonogram zajęć".

15.05.2020

Proszę o nadsyłanie zaległych prac. Nowe tematy (zadanie 11) - patrz tabela "Harmonogram zajęć".

08.05.2020

Nowe treści pojawiają się na bieżąco w TABELI - "Harmonogram zajęć" oraz dostępne zadania do wykonania po kliknięciu w nr zadania (w tabeli) lub z poziomu menu bocznego (patrz rys. z dnia 06.04.2020)

Poniżej link do pobrania zbioru zadań (od nr 1 do 10):

Pobierz

 

28.04.2020

Uwaga: aby prawidłowo korzystać z opcji udziału w lekcji za pośrednictwem platformy Google Classroom MUSICIE posiadać konta google (nie koniecznie poczta GMAIL).

Czy mogę wykorzystać obecna skrzynkę pocztową inną niż gmail - TAK.

Czy mogę korzystać z Google Classroom bez konta Google: NIE.

Jak załozyć takie konto? Podaję link do instrukcji:

https://docs.google.com/document/d/1CDcAgur5DVfrsgOPlVXWlHzMZqo5diqGC794cg2D1Pk/edit

24.04.2020

Proszę dzisiaj przesłać maila na adres: zdz.kosciuszki@gmail.com, w celu odesłania zwrotnego "zaproszenia" do wzięcia udziału w czacie Google Hangouts, który będzie realizowany w ramach zajęć obowiązkowych w dniach i godzinie zajęć PKM tj. 8 maja 2020 o godz. 9:00.

Potwierdzenie przeczytania tej wiadości będzie traktowane jako zadanie 10.

17.04.2020

Nowe treści w CLASSROOM dotyczące zagadnień z kolejnymi częściami maszyn tj. rozdział "wały i osie" oraz zakładkach z zadaniami (dostęp przez menu boczne).

10.04.2020

UWAGA:

Konto i adres email zdz.kosciuszki@gmail.com nie jest adresem szkoły!!! To adres TYLKO dla przedmiotu PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN. Nie wysyłajcie prac z innych przedmiotów (biologia, geografia i inne) na ten adres. 

06.04.2020

Nowa funkcjonalność dostępna z menu bocznego - skrót do zadań:

menu boczne

 

27.03.2020

zakładanie konta

Uwaga proszę o założenie konta pocztowego na gmail w usługach Googla (jeśli ktoś nie posiada).

Następnie proszę o wiadomość na emaila podanego wyżej w celu otrzymania zaproszenia do KLASY.

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Data zajęć Temat / treść zajęć Zadania Termin oddania

20.03.2020

Przygotowanie materiałów. Odpowiedź na email  08.04.2020

27.03.2020

1. Połączenia gwintowe.
2. Rodzaje połączeń gwintowych.
Zadanie 1. Uzupełnienie rysunków.
Zadanie 2. Odpowiedz na pytanie co oznacza zapis: M20x1,5?
 08.04.2020

03.04.2020

3. Rozpoznawanie połączeń gwintowych - uproszczenia.
4. Technologie stosowane do wykonywania połączeń rozłącznych.

Zadanie 3. Podaj przykłady oznaczenia dla gwintu.

Zadanie 4. Uproszczenia.

Zadanie 5. TEST

Zadanie 6. Wykonanie gwintu

zad. 3- 5 08.04.2020

zad. 6
17.04.2020

 17.04.2020

5. Osie i wały - charakterystyka
6. Budowa wału - podstawowe elementy wału.
Zadanie 7. Naszkicuj wał z 4 czopami, rowkiem pod pierścień SEGERA i rowkiem pod wpust czółenkowy oraz gwintem na jednym z czopów. zad. 7
24.04.2020
 

 24.04.2020

7. Zastosowanie osi i wałów w środkach transportu drogowego.
8. Pozyskiwanie informacji o wale na podstawie rysunku
Zadanie 8. Podaj co najmniej 6 zastosowań wału i osi w budowie pojazdu samochodowego.
Zadanie 9. Opisz wał przedstawiony na rysunku
 zad. 8 i 9
08.05.2020
 08.05.2020  9. Tarcie
10. Smarowanie
Zadanie 10. Wymień główne kryteria doboru oleju do silnika i skrzyni biegów. Dla przykładowego pojazdu (podaj markę i model) dokonaj doboru oleju do silnika i skrzyni biegów - podaj rodzaj oleju.  zad. 10
22.05.2020
 
 15.05.2020 11. Budowa łożyska ślizgowego
12. Rodzaje łożysk ślizgowych
Zadanie 11. Gdzie w środkach transportu kołowego znalazły zastosowanie łozyska ślizgowe. zad. 11
29.05.2020
 22.05.2020 13. Budowa łożyska tocznego
14. Rodzaje łożysk tocznych
 Analiza treści na stronach: 1, 2, 3  
 29.05.2020 15. Oznaczenie łozyska tocznego
16. Zastosowanie w środkach transportu
Zadanie 12. Gdzie w środkach transportu kołowego znalazły zastosowanie łozyska toczne - podaj kilka przykładów. Co oznacza zapis w oznaczeniu łożyska:
6024 2RS
zad. 12
05.06.2020
 00.06.2020  w opracowaniu    

Przykłady i pomoc w rozwiązaniu zadań.

Do zadania 1 - rys. gw-z04

23.03.2020

Istniejąca sytuacją zagrożenia epidemicznego, oraz brak perspektyw i jasno określonych terminów jej końca, zmusza nas do zmiany sposobu kształcenia. Modyfikacji muszą ulec zamierzone plany, programy oraz tok zajęć, a także sposób podejścia do sposobów pozyskiwania informacji i je przekazywania.

Podczas realizacji podstawy programowej skupimy się na zagadnieniach:

 • wdrażania i doskonalenia umiejętności komunikacji zdalnej,
 • poszerzenia wiedzy na temat sposobów wykorzystania dostępnego sprzętu.

Wszystko na miarę naszych zdolności, wiedzy i możliwości technicznych (w szerokim tego słowa znaczeniu tj. możliwości czasowych, dostępności do sprzętu i łączy transmisyjnych itp.).

 Mam tu na uwadze efekty kształcenia z podstawy programowej dla wszystkich zawodów takich jak:

 1. BHP – organizacje stanowiska pracy (w tym przy komputerze).
 2. PDG – obsługę urządzeń biurowych oraz stosowanie programów komputerowych, planowania i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań.
 3. JOZ – korzystanie z obcojęzycznych źródeł informacji.

A w szczególności na skupienie się na kompetencjach personalnych i społecznych [KPS]:

 1. przestrzeganiu zasad kultury i etyki;
 2. kreatywności i konsekwencji w realizacji zadań;
 3. planowaniu działań i zarządzaniem czasem;
 4. przewidywaniem skutków podejmowanych działań;
 5. ponoszeniem odpowiedzialności za podejmowane działania;
 6. otwartości na zmiany;
 7. komunikatywnością;
 8. współpracą w zespole.

W związku z powyższym tylko obopólna współpraca i przede wszystkim chęć jej podjęcia myślę, że przyniesie Nam korzyści i doprowadzi szczęśliwie do efektu końcowego jakim będzie koniec roku i stuprocentowa promocja.

PODTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

Klasa pierwsza branżowej szkoły 1 stopnia – kierowca mechanik:

 1. Bezpośredni kontakt na adres email: zdz.kosciuszki@gmail.com (odpowiadam TYLKO na emaile podpisane imieniem i nazwiskiem). Dostaniecie zaproszenia do zajęć w platformie „Classroom” – wymagane potwierdzenie zaproszenia w przesłanym emailu.
 2. W przypadku braku odzewu poprzez stronę szkoły, zakładka „Materiały dla uczniów”

 Prowadzący Jerzy Szwarc